Veliki je panda jedan od najugroženijih životinja na Zemlji. Niska stopa rađanja, gubitak staništa, odumiranje bambusovih šuma pa i ljudska proganjanja doveli su do izumiranja navedene životinjske vrste.

Kako bi se spriječilo izumiranje velikih pandi, potrebno je ulagati u različite segmente. U radionici Matematikom pomozimo pandama učenici na raspolaganju imaju određeni iznos koji trebaju uložiti u neke od ponuđenih aktivnosti u svrhu poboljšavanja kvalitete života navedene vrste.

Problem kombinatorne optimizacije, koji je u središtu ove radionice, poznat je kao problem naprtnjače, čiji je cilj pronalazak optimalnoga rješenja. Iako postoji više algoritama za njegovo rješavanje, učenicima će se predstaviti jednostavniji algoritam pod nazivom „pohlepni algoritam".

Marina Šimac rođena je 18. listopada 1986. godine u Rijeci. Godine 2008. završila je preddiplomski studij matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci te je iste godine upisala diplomski studij matematike na prethodno spomenutom fakultetu. Diplomirala je 2010. godine i stekla naziv magistra edukacije matematike. Iste je godine upisala poslijediplomski studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od rujna 2010. radi na radnom mjestu asistenta na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci.