Na međunarodnom znanstvenom skupu Prirodoslovna istraživanja riječkoga područja II, koji se 2006. g. održavao u Rijeci, sudjelovala su 232 znanstvenika iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Italije, Njemačke, Francuske, Španjolske i Rusije. Ukupno je referirano 112 priopćenja iz povijesti prirodoslovnih istraživanja, meteorologije, fizičke oceanografije, seizmologije, kemije tla, voda i atmosfere, geografije, geologije, paleontologije, biologije kopna i mora te zaštite prirode i okoliša. Dio tih priopćenja objavjljujemo u našem Zborniku Prirodoslovna istraživanja riječkoga područja II. Cilj je organizacije skupova i objavljivanja prigodnih izdanja sumiranje povijesnoga pregleda istraživanja i dobivenih rezultata na širem području Liburnijskoga krša, prikazivanje aktualnog stanja istraženosti prema pojedinim znanstvenim područjima, upozoravanje na potrebe i smjernice daljnjih istraživanja kao i ulogu prirodoslovnih muzeja u znanstvenim istraživanjima i obrazovanju o prirodi i okolišu. Izdavanjem se zbornika referiranih radova sa skupova nastoji znanje o prirodoslovlju objaviti u jednom djelu s ciljem namjene širokom krugu korisnika: prirodoslovcima na sveučilištima, institutima, muzejima i, dakako, zainteresiranim pojedincima. Brojne i vrlo raznolike podatke iz Zbornika mogu u svom svakodnevnom radu koristiti prostorni planeri i stručnjaci pri izradi studija utjecaja na prirodu i okoliš te studija održivoga razvoja riječkoga područja.

 

Milvana Arko-Pijevac (1960.) diplomirala je biologiju, smjer ekologija, na Sveučilištu u Zagrebu. Znanstveni i stručni su joj interesi iz ekologije mora i rasprostranjenosti bentoskih biocenoza u Kvarneru. Zaposlena je kao muzejska savjetnica u Prirodoslovnom muzeju Rijeka, gdje je voditeljica zbirki morskih beskralješnjaka. Sudjeluje u pedagoškom radu kao organizatorica i voditeljica brojnih predavanja i radionica.

Boštjan Surina (1972.) diplomirao je, magistrirao i doktorirao biologiju na Sveučilištu u Ljubljani. Njegov je znanstveni rad vezan za istraživanja ekologije, taksonomije, biogeografije i filogenije biljnih vrsta jugoistočne Europe, posebno područja Dinarida i Balkana. Predaje kolegije iz područja botanike i bioraznolikosti na Sveučilištu na Primorskem u Kopru, te je kao vanjski suradnik i samostalni istraživač Parka prirode Učka, ustanove Priroda i Prirodoslovnoga muzeja Rijeka autor studija flore i vegetacije vrijednih područja Primorsko–goranske županije.