Sažetak

Otkrićem lasera prije pedesetak godina čovjek je ukrotio svjetlost, osnovno sredstvo za sakupljanje informacija o svijetu oko nas. Od samoga su početka pojave lasera do danas razvijene brojne metode laserske spektroskopije, koja danas zauzima istaknuto mjesto u atomskoj i molekulskoj fizici.
U ovom će predavanju biti predstavljena molekulska spektroskopija, proučavanje interakcije elektromagnetskoga zračenja i molekula. Istraživanje molekula, načini na koje smo uspjeli zaviriti u njihov život, promatrati što „rade“ iz trenutka u trenutak i kako međusobno „komuniciraju“ rezultiralo je velikim brojem važnih otkrića u fizici i kemiji, koja su transformirala naše živote postajući dijelom svakodnevne tehnologije u samo nekoliko desetljeća.
Posebno će biti istaknute Ramanova i ultrabrza apsorpcijska spektroskopija te neke od njihovih primjena.

Životopis

Ivana Jelovica Badovinac rođena je 1978. godine u Dubrovniku. Završila je Gimnaziju Andrije Mohorovičića u Rijeci, prirodoslovno-matematički smjer, te je 2001. godine stekla diplomu profesorice matematike i fizike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Titulu doktorice znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika, stekla je 2011. godine obranom doktorske disertacije Photophysical properties and relaxational dynamics of porphyrin systems na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Surađuje s Sveučilištem u Firenzi te je u nekoliko navrata bila na znanstvenom usavršavanju u Laboratoriju za molekulsku spektroskopiju i u Europskom laboratoriju za nelinearnu spektroskopiju (LENS) u Sestu Fiorentinu u Italiji. Trenutno je zaposlena kao viša asistentica na riječkom Odjelu za fiziku. Predsjednica je Društva matematičara i fizičara.