Od 8.00 cijeli tjedan

OŠ „Grigor Vitez“ Osijek

Izložba

Nevjerojatne brojke ljudskog tijela, Ivana Dolaček

Od 10.00 cijeli tjedan

Rektorat

Izložba

Izložba postera na temu: Broj 10

Od 10.00 cijeli tjedan

Obio

Izložba

Top 10 bioloških destinacija u Osijeku, Irena Labak, Senka Majić

10.00

UAOS

Izložba i promocija
knjige

Obrtni spektakl, Rosana Ratkovčić i studenti 1. god.preddiplomskog i 1. god. diplomskog studija Likovne kulture

12.00 - 14.00

UFOS

Radionica
S0, S1, S2

„Deset razloga zašto i kako biti kreativan/kreativna“, Ladislav Bognar, Manuela Dudaš, Lucija Prološčić, Tena Duran

12.00 - 14.00

UGM

Radionica
S0, S1, S2

Zašto rakovi imaju 10 nogu?, Željko Popović, Vladimir Filipović i studenti Učiteljskog fakulteta u Osijeku

12.00 -14.00

UFOS

Radionica i pokus
S0, S1, S2,
Studenti

Priča tangramom u 10 slika, Željko Gregorović , Milica Radonić, Monika Knežević, TanjaAntolović

13.00-14.00

REKTORAT

Natjecanje

Laboratorij slave

16.00

UFOS, računalna učionica

Radionica i
pokus
S1, S2

Deset mitova o računalnoj znanosti , Ana Mirković Moguš, Ivanka Đeri,
Deset mitova o računalnoj znanosti , Ana Mirković Moguš, Ivanka Đeri, Deset mitova o računalnoj znanosti , Ana Mirković Moguš, Ivanka Đeri, Tena Horvatić, Maja Mamula,Lucija Marčinković, Josipa Teodorović

17.30

UFOS, računalna učionica

Radionica i pokus
S1, S2

A-ta godina, Ivanka Đeri, Ana Mirković Moguš, Maja Jaman, Anamarija Maler,
A-ta godina, Ivanka Đeri, Ana Mirković Moguš, Maja Jaman, Anamarija Maler, A-ta godina, Ivanka Đeri, Ana Mirković Moguš, Maja Jaman, Anamarija Maler, Ines Pavleković, Ana Živković

16.00 – 20.00

Rektorat

Predavanje ,
šira populacija

Potres od 1 do 10, Dragan Morić, Marijana Hadzima-Nyarko, Ivan Kraus

16.00 – 20.00

Rektorat

Predavanje ,
S0, S1, S2, S3

10 najvećih građevina visokogradnje i niskogradnje u svijetu, Hrvoje Krstić

16.00 – 20.00

Rektorat

Predavanje ,
šira populacija

Pitagorin sveti broj, Dino Vučemilović- Šimunović, Željka Salinger

16.00 – 20.00

Rektorat

Predavanje,
S3

Broj 10, Josip Miletić, Tomislav Rudec

16.00 – 20.00

Rektorat

Predavanje,
S3, studenti i šira populacija

10. moždani živac –tajna joga majstora, Marija Heffer

16.00 – 20.00

Rektorat

Predavanje ,
šira populacija

Simbolika broja deset u filozofiji, Andrej Mirčev

16.00 – 20.00

Rektorat

Predavanje ,
šira populacija

3D kocka upravljana mikroupravljačem, Željko Hocenski, Petar Horvat, Petra Đurović

16.00 – 20.00

Rektorat

Predavanje ,
šira populacija

3D virtualna šetnja pješačkim mostom, Željko Hocenski, Mirko Kohler

16.00 – 20.00

Rektorat

Predavanje,
S0, S1, S2, S3, studenti

Binarna ura, Željko Hocenski, Petar Horvat, Filip Bajić

16.00 – 20.00

Rektorat

Predavanje,
šira populacija

Indikator vlažnosti, Željko Hocenski, Petar Horvat, Matej Raguž