Od 8.00

OŠ „Grigor Vitez“ Osijek

Izložba

Nevjerojatne brojke ljudskog tijela, Ivana Dolaček

Od 10.00

Rektorat

Izložba

Izložba postera na temu: Broj 10

Od 10.00

Obio

Izložba

Top 10 bioloških destinacija u Osijeku, Irena Labak, Senka Majić

Od 10.00

UAOS

Izložba

Obrtni spektakl, Rosana Ratkovčić i studenti 1. god.preddiplomskog i 1. god. diplomskog studija Likovne kulture

12.00-14.00

Omat

Radionica i pokus
S0, S1, S2, S3

10 u svijetu matematičke logike, Mateja Đumić, Ivan Papić, Jelena Strišković

13.00-14.00

UFOS

Radionica i pokus,
šira populacija

10 po 10 do zdravlja, VericaFilipović, Dražen Rastovski,Dušana Marić, Tena Duran

O t v o r e n i d a n P o l j o p r i v r e d n o g f a k u l t e t a

10.00-19.00

PFOS

Izložbe

10 godina organiziranja „Hrvatskog muzeja pčelarstva u Osijeku, Zlatko Puškadija, Pčelarska udruga Osijek

10 tradicijskih zanata ruralnih područja Slavonije i Baranje, Ružica Lončarić, Krunoslav Zmaić, Doc. dr. Tihana Sudarić, Prof. dr. Jadranka Deže

10 tradicionalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Slavonije i Baranje, Krunoslav Zmaić, Tihana Sudarić, Ružica Lončarić, Jadranka Deže

Zašto ću zavoljeti 10 zdravih namirnica? Brigita Popović, Meri Engler, Krunoslav Karalić, Janja Lučić

10.00- 14.00

PFOS

Protokol

Otvoreni dan Fakulteta, Vlado Guberac, Zdenko Lončarić, Sonja Marić, Tomislav Jurić, Darko Kiš

10.00- 14.00

PFOS

PFOS
- obilazak -

Još 10 godina do 10 semestara na Poljoprivrednom fakultetu, Ružica Lončarić, Zdenko Lončarić, Sonja Marić, Zvjezdana Uzelac, Mirjana Vučković

10.00 -14.00

PFOS

Radionica i pokus, S0

10 biljaka koje život znače, Sonja Marić, Sonja Petrović

10.00 -14.00

PFOS

Radionica i pokus, S2

10 × 10 u agrokemiji, Zdenko Lončarić, Brigita Popović, Krunoslav Karalić,
Meri Engler, Marija Vučemilović

10.00 -14.00

PFOS

Radionica i pokus, S0

10 vrsta divljači naših staništa, Tihomir Florijančić, Ivica Bošković, Siniša Ozimec

10.00 -14.00

PFOS

Radionica i pokus, S1

Što znači 10 ml, 10 mg, 10 mm, 10%, 10 godina u zaštiti okoliša?, Zdenko Lončarić, Marija Vučemilović, Brigita Popović, Krunoslav Karalić, Meri Engler

10.00 -14.00

PFOS

Radionica i pokus,S0,
S2, S2, S3

10 puta sam ti rekla nemoj!, Marija Špoljarević, Ivana Pejić; Olga Tomić; Nera Engler; Josipa Jurković

10.00 -14.00

PFOS

Radionica i pokus
S0

10 najzdravijih povrtnih kultura, Olga Tomić, Ivana Pejić, Marinela Kelić

16.00-19.00

PFOS

Predavanje,
S0,S1,S2

10 tradicionalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Slavonije i Baranje, Krunoslav Zmaić, Tihana Sudarić, Ružica Lončarić, Jadranka Deže

16.00-19.00

PFOS

Predavanje,
S2, S3 i studenti

Deset koraka od sjemenke do košulje, Ivana Varga

16.00-19.00

PFOS

Predavanje,
šira populacija

Biološka kontrola u 10 hortikulturnih vrsta, Nada Parađiković, Tomislav Vinković, Monika Tkalec

16.00-19.00

PFOS

Predavanje,
šira populacija

10 najznačajnih ljekovitih biljaka, Monika Tkalec

16.00-19.00

PFOS

Predavanje,
šira populacija

10 antioksidativnih tvari iz povrća Tomislav Vinković, Nada Parađiković, Mag.ing. Monika Tkalec

16.00-19.00

PFOS

Predavanje,
S2,S3
i studenti

Deset stresnih minuta, Miroslav Lisjak

16.00-19.00

PFOS

Predavanje,
S2,S3
i studenti

10 najčešćih konstitucijskih pogreški kod sportskih pasmina konja, Mirjana Baban, Barbara Čolik, Pero Mijić, Tina Bobić

16.00-19.00

PFOS

Predavanje,
šira populacija

Deset načina upotrebe suncokreta, Antonela Markulj

16.00-19.00

PFOS

Predavanje,
šira populacija

10 razloga za zdravlje!, Boris Lukić

16.00-19.00

PFOS

Predavanje,
šira populacija

Udružimo 10 fakulteta u sveučilišnu eko-koaliciju, Snježana Tolić, Ana Zelić, Sandra Zelić, Danijela Beretin, Teodora Todorčić-Vekić

19.30 - 20.30

Svečana dvorana UAOS

Koncert,
svečano zatvaranje FZ 2012

KONCERT STUDENATA GLAZBENOG ODSJEKA UMJETNIČKE AKADEMIJE, Berislav Jerković