Državni organizacijski odbor

Rosana Besednik
Željka Fuchs
Davor Fulanović
Rajka Jurdana-Šepić
Gordan Lauc

Dubrovnik
Organizacijski odbor

Frane Čizmić, predsjednik
Marijeta Čalić
Ambroz Čivljak
Katija Dolina
Katarina Ivanišin Kardum
Andrea Sebastijan

Lošinj
Organizacijski odbor

Dorian Božičević, koordinator

Osijek
Organizacijski odbor

Ivan Samardžić, predsjednik
Barbara Balen Domazetović
Irella Bogut
Ivica Čatić
Ines Drenjančević
Lidija Getto
Ljerka Jukić Matić
Klaudija Kulešević
Irena Labak
Zdenko Lončarić
Jasmina Lovrinčević
Branimir Marković
Goran Martinović
Ivanka Netinger
Marija Omazić
Berislav Jerković
Nikola Sakač
Denis Stanić
Katica Šimunović
Martina Šuto
Marina Tišma
Zvonimir Užarević
Mario Vinković
Karlo Višaticki
Daniel Antunović

Pula
Organizacijski odbor

Anton Pletikos, predsjednik
Željko Košara
Erik Lukšić
Dalibor Paus
Dragutin Pavlić
Patricia Smoljan
Mario Turić

Rijeka
Organizacijski odbor

Rajka Jurdana-Šepić, predsjednica
Milvana Arko-Pijevac
Bojana Ćulum
Lea Lazzarich
Jasminka Ledić
Branka Milotić
Sanja Rukavina
Marta Žuvić-Butorac

Split
Organizacijski odbor

Željka Fuchs, predsjednica
Roko Andričević
Adriana Banozic
Frano Barbir
Branka Bernard
Anita Delić
Natalija Dunić
Nikola Godinović
Danijel Gudelj
Damir Lelas
Vedrana Krstić Ivanišević
Snježana Lisičić
Bojan Lončar
Hrvoje Mihanović
Marko Mlinar
Dragan Poljak
Ivica Puljak
Livia Puljak
Marijana Puljak
Jakša Rošin
Damir Senić
Franjo Sokolić
Antonio Šarolić
Ranko Ševeljević
Janos Terzić
Roko Vladušić
Marin Viđak
Ivica Vilibić
Fadila Zoranić
Antonija Žaja
Zlatko Živkovic

Zagreb
Organizacijski odbor

Rosana Besednik, predsjednica
Sandra Babić
Dubravka Bjegović
Verica Dragović Uzelac
Jerka Dumić Belamarić
Davor Fulanović
Svjetlana Kalanj Bognar
Brankica Cigrovski-Detelić
Gordan Lauc
Tihomir Marjanac
Biljana Kovačević Zelić
Aleksandar Mešić
Tomislav Petković
Tatjana Haramina
Tatjana Vlahović
Marijo Zrna
Miljenko Lapaine

Dizajn
Dejan Dragosavac Ruta

Web-master
Zoran Nebić

Lektura
Anastazija Vlastelić

Koordinacija programa
Ivana Čižmešija