Publiku će se u ovoj jednosatnoj prezentaciji povesti na putovanje Zemljom, njezinom površinom i dubinom, kao i znanošću te njezinom primjenom u službi čovječanstva koja u praksi počinje i završava – rudarstvom!

Koristeći rijetke metale u elektroničkim uređajima kao osnovni motiv prezentacije, prikazat će se dijelovi svijeta u kojima se eksploatiraju rijetki metali, dotaknut će se načini na koje se eksploatiraju te procesi koji su potrebni kako bi izvađena ruda postala sirovina za industriju. Također, objasnit će se kako i zašto elektronički otpad nije smeće, koja je njegova vrijednost te će se prodiskutirati i o nekim potrošačkim navikama.

 

Anamarija Kutlić je od 2009. znanstvena novakinja – asistentica na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu, gdje u okviru istraživačkog laboratorija i katedre za oplemenjivanje mineralnih sirovina i zaštitu okoliša obavlja znanstveno-istraživačku i nastavnu djelatnost. Suradnik je projekta MZOS-a Oplemenjivanje kremenog pijeska i procjena utjecaja na okoliš, što je i područje njezina doktorskog istraživanja. Izvođač je laboratorijskih vježbi iz kolegija Procesi fizikalne separacije i Recikliranje krutog otpada. U sklopu profesionalnog razvoja pod mentorstvom prof. dr. sc. Gordana Bedekovića radi na integraciji znanstvenog istraživanja u nastavni proces, istraživanjima vezanim uz primjenu oplemenjivačkih metoda u zaštiti okoliša te primjeni metodologije procjene životnoga ciklusa.