Kako bez bušenja otkriti što se nalazi u podzemlju? Odgovor na to mogu dati geofizička mjerenja koja s površine prodiru u Zemljinu unutrašnjost, od dubine svega nekoliko metara pa sve do Zemljine kore na dubini od nekoliko desetaka kilometara. Najdublja istraživanja sežu do stotinjak kilometara, a koriste se u istraživanju Mohorovičićeva diskontinuiteta i dubokih struktura litosfere. Geofizičari se pri tome služe opažanjima na površini različitih fizičkih svojstava stijena pa prema tome postoji i niz metoda: električne, seizmičke, magnetne, gravimetrijske, elektromagnetne i dr. Geofizička istraživanja primjenu nalaze u istraživanju vode, ugljikovodika, mineralnih sirovina, za rješavanje geotehničkih problema. Ali ne treba zanemariti ni primjenu u drugim istraživanjima, primjerice pri traženju zakopanih metalnih predmeta, podzemnih prostorija, a velika je primjena i u arheologiji. Instrumenti kao što su georadar, elektromagnetski instrumenti, seizmograf danas omogućuju prikaz rezultata na licu mjesta, putem ekrana na instrumentu ili prijenosnog računala.

Dr. sc. Jasna Orešković diplomirala je 1996. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Geofizike. Od 1999. godine zaposlena je kao asistentica u Zavodu za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Magistrirala je 2006. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom Određivanje strukture litosfere na području Dinarida i Panonskog bazena na temelju novih dubokih seizmičkih istraživanja obranila je 2010. godine. Na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju na grupi geofizičkih kolegija.


Sudjeluje u znanstvenom projektu Geofizička istraživanja vodonosnih sustava, okoliša i energetskih izvora te međunarodnim projektima ALP 2002 – Seismic Exploration of the Alpine Lithosphere“ i ALPASS-DIPS (Alpine Lithosphere and Upper Mantel PASsive Seismic Monitoring - DInarides Pannonian Segment). Članica je Hrvatskoga geološkog društva (HGD), Američkoga udruženja geofizičara (American Geophysical Union – AGU) te Znanstvenog vijeća za naftu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.