Sagorijevanje fosilnih goriva rezultira povećanjem količina stakleničkih plinova u atmosferi, što ima negativan utjecaj na klimatske promjene. Staklenički plinovi sprječavaju reflektirane Sunčeve zrake da napuste atmosferu uzrokujući time njezino jače zagrijavanje. Kako bi se postigla značajna smanjenja emisija CO2, nužno je primijeniti niz različitih mjera, uključujući kaptiranje i skladištenje CO2. Ugljični je dioksid moguće trajno uskladištiti na više načina: u duboko smještenim poroznim i propusnim stijenama (geološko uskladištenje), stvaranjem karbonatnih minerala na površini te otapanjem u oceanima. Koncept kaptiranja i geološkog skladištenja ugljika uključuje njegovo izdvajanje iz dimnih plinova i kaptiranje na velikim stacionarnim izvorima (npr. termoelektranama, rafinerijama, cementarama), siguran transport plina cjevovodima ili brodovima od izvora do mjesta uskladištenja te njegovo utiskivanje u duboko smještene porozne i propusne stijene.

 

Iva Kolenković je rođena 1980. u Zagrebu. Godine 2006. završila je diplomski studij geologije na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu te je na istom fakultetu zaposlena kao asistent na katedri Geologija fosilnih goriva. Bavi se procjenama kapaciteta uskladištenja CO2 u dubokim slanim vodonosnicima. Sudjelovala na projektima s područja geološkog skladištenja ugljičnog dioksida: FP6 EU GeoCapacity, FP6 CO2NetEast, FP7 ECCO – European Value Chain for CO2. Trenutno je suradnik na projektu FP7 CGS Europe – Pan-European coordination action on CO2 Geological Storage.