Svaki je posao istraživanja zapravo posao detektiva. Osim takve poveznice s popularnim serijalom CSI, prilikom istraživanja ugljikovodika koristi se i zajednička metoda – metoda luminiscencije pri kojoj se nafta izlaže svijetlom ultraljubičastoga spektra kako bi se ne samo otkrila njezina prisutnost u stijeni, nego i odredila vrsta prema boji kojom isijava. Osim pojava na nafti, bit će prikazano i nekoliko svakidašnjih stvari kako izgledaju pod ultraljubičastim svijetlom.

Marko Cvetković rođen je 1984. u Bjelovaru. Diplomirao je 2007. godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja. Od 2007. do danas zaposlen je kao znanstveni novak na znanstvenom projektu Stratigrafska i geomatematička istraživanja naftnogeoloških sustava u Hrvatskoj. Bavi se primjenom geomatematičkih analiza na dubinskogeološkim podatcima te geologijom nafte.