Pribor:

10 limuna, bakrena i cinkova elektroda, led dioda, žica

Limuni se spoje u seriju. Nakon što se elektrode zabodu u limune, prethodno zalemljena led–dioda počne svijetliti.