Pokretačka je sila života sinergija nebrojivih kemijskih reakcija. Neke su od tih reakcija odgovorne za pretvorbu energije uskladištene u hrani u one oblike energije koji služe živim bićima kako bi obavljali svoje svakodnevne funkcije. Tu središnju ulogu igra glukoza, kao glavni energetski izvor u mehanizmu života. Međutim, dobivanje bi energije bilo nemoguće bez stalne izmjene tvari s okolinom te bez proteinske kontrole. Ugljikov dioksid svakim izdahom ispuštamo u okoliš, da bi ga klorofil zelenih biljaka, u procesu fotosinteze, pretvorio opet u glukozu i ugljikohidrate. Druge reakcije služe drugim oblicima pretvorbe energije, a kao primjer možemo istaknuti pretvorbu svjetlosti u električni signal. Čitav se taj veliki niz međusobno usklađenih reakcija odvija u stanicama koje su same po sebi složen sustav koji je u svojoj biti vodena otopina. Unatoč velikoj složenosti čuda života tek je nekoliko kemijskih spojeva ili vrsta spojeva odgovorno za sve životno važne funkcije. Cilj je ovoga predavanja upoznati vas upravo s tim spojevima.

 

Dr. sc. Nikola Biliškov je donedavno bio zaposlen na Institutu Ruđer Bošković, gdje je u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju i doktorirao. Bavi se molekularnom spektroskopijom. Vodene otopine, njihova struktura i dinamika glavni su mu znanstveni interes. Osim toga, jako ga zanimaju međumolekulske interakcije. Osim kemijom, bavi se i astronomijom, najviše meteorima. Održao je mnoga popularno-znanstvena predavanja, pisao o znanosti te podučavao učenike osnovnih i srednjih škola.