Termoakustički uređaji rade na principu stvaranja zvuka uslijed temperaturne razlike i obrnuto, stvaranja temperaturne razlike pomoću zvuka. Prema takvoj klasifikaciji postoje dvije osnovne funkcionalne grupe uređaja. Prva koristi temperaturnu razliku (odnosno toplinu) da se proizvede zvuk koji zatim preko specijalnog konvertera proizvodi elektricitet. Druga grupa koristi zvuk da bi proizvela rashladni učin. Termoakustički uređaji su u stalnom napretku. Demonstracijske su primjene već prisutne u različitim područjima tehnike: rashladni uređaji, dizalice topline, generatori električne energije (npr. u ispušnoj cijevi automobilskog motora), ukapljivanje prirodnog plina, separacija plinova iz smjese. Uređaji su u principu jednostavni, jeftini i pouzdani. Nije potrebna specijalno precizna izrada ili dimenzioniranje. Još nisu dosegli zasićenje u pogledu postizivih stupnjeva efikasnosti. Ne oštećuju okolinu, ne proizvode niti koriste štetne plinove poput CO2. Na Festivalu će biti prikazani dijapozitivi, filmovi i primjerci eksperimentalnih laboratorijskih uređaja za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije.

 

Ankica Đukić diplomirala je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu te postigla zvanje diplomiranog inženjera zrakoplovstva. Nakon završenog studija zaposlila se na istom Fakultetu u zvanju znanstvenoga novaka. Područje istraživanja kojim se bavi u okviru buduće doktorske disertacije su obnovljivi izvori energije i vodik kao nosilac/spremnik energije (proizvodnja: elektrolizator; primjena: gorivni članci). Sudjelovala je na sedam međunarodno priznatih konferencija kao autor radova s međunarodnom recenzijom. Objavila je dva rada u časopisima s međunarodnom recenzijom od kojih je jedan CC–časopis International Journal of Hydrogen Energy (IF: 4.053). Članica je IAHE (International Association for Hydrogen Energy, Young Scientists Division). U lipnju je 2011. pohađala međunarodnu ljetnu školu u Izmiru u Turskoj na temu primjene i integracije PEM gorivnih članaka. Nagrađena je Godišnjom nagradom mladim znanstvenicima u 2011. godini za znanstveni doprinos iz područja tehničkih znanosti.