Vidljiva se materija u svemiru sastoji uglavnom od atoma vodika (gotovo 73%) i helija (oko 25%), dok su sljedeća dva najčešća kemijska elementa kisik i ugljik, koji su osnova za stvaranje i razvoj života. Najlakših 10 kemijskih elemenata zajedno predstavlja 99.64% mase vidljivoga svemira. Nuklearne reakcije u kojima sudjeluju jezgre tih 10 elemenata objašnjavaju proizvodnju energije i evoluciju svih osim najmasivnijih zvijezda. Zašto je raspodjela elemenata u svemiru baš takva? Gdje su ti elementi nastali i kojim procesima? Na koja neriješena pitanja astrofizike i nuklearne fizike trebamo odgovore da bismo u potpunosti razumjeli sastav vidljive materije u svemiru? U predavanju će se izložiti odgovori na ova pitanja te ukratko prikazati rad znanstvenika IRB u istraživanjima geneze najlakših kemijskih elemenata u zvijezdama.


Dr. sc. Neven Soić diplomirao je eksperimentalnu fiziku na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu 1991. Doktorirao je na temu iz područja eksperimentalne nuklearne fizike 1999. na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1991. radi na Zavodu za eksperimentalnu fiziku Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, a radio je i na Institutu Paul Scherrer u Švicarskoj, Sveučilištu u Birminghamu u Velikoj Britaniji i PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. je u znanstvenom zvanju višega znanstvenog suradnika. Područje su mu znanstvenog rada eksperimentalna istraživanja nuklearnih reakcija i građe lakih jezgara te nuklearne reakcije u eksplozivnim zvjezdanim fenomenima. Voditelj je nekoliko međunarodnih znanstvenih projekata. Sudjelovao je na 56 eksperimenata na akceleratorskim postrojenima u Europi, Australiji i SAD. Objavio je 60-ak znanstvenih radova (citiranih više od 900 puta) te više znanstveno-popularnih članaka.