Ana Pilipović: 10 slojevitih proizvoda Današnji bi svijet bio nezamisliv bez plastike. Mnogi su proizvodi koje koristimo u svakodnevnom životu načinjeni od plastičnih materijala koji se odlikuju malom masom, dobrim mehaničkim svojstvima i laganom preradom. Osim klasičnih postupaka prerade plastike postoje i noviji postupci nazvani slojeviti postupci. Slojevitim se postupcima mogu izraditi proizvodi komplicirane geometrije u jako kratkom vremenu bez upotrebe kalupa i alata. U izlaganju će se opisati i prikazati deset proizvoda komplicirane geometrije koji se ne mogu načiniti klasičnim postupcima prerade polimera. Ana Pilipović diplomirala je strojarstvo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, gdje je danas i zaposlena kao znanstvena novakinja/asistentica na Zavodu za tehnologiju, na Katedri za preradu polimera. Područja kojim se bavi su brza proizvodnja prototipova, postupci prerade polimera i kompozita i zaštita okoliša. Do sada je samosatlno ili u suautorstvu objavila 28 znanstvenih i stručnih radova u raznim časopisima i zbornicima radova u zemlji i inozemstvu. Uključena je u rad stručnog časopisa Polimeri te je član Društva za plastiku i gumu. Dobitnica je Rektorove nagrade i stipendije za izobrazbu doktoranada Hrvatske zaklade za znanost. Sudjeluje na nekoliko međunarodnih i domaćih projekata.