Hrana, voda i zrak sadrže različite vrste spojeva i mikroorganizama koji u većoj ili manjoj mjeri mogu utjecati na našu kvalitetu života. Svakodnevnim konzumiranjem hrane, bilo da je termički obrađena ili nije, u organizam unosimo velik broj kemijskih spojeva koji su prisutni u namirnicama ili su nastali kao posljedica uzgoja ili obrade hrane. Njihov je učinak na ljudski organizam različit, ovisno o koncentraciji, izloženosti i afinitetu prema molekulama koje izgrađuju organizam. Zrak, voda i hrana bogati su izvor mikroorganizama koji uglavnom nisu patogeni i koji u velikoj mjeri pridonose poboljšanju kvalitete života omogućujući nam da proizvodimo različite fermentirane proizvode kao što su sirevi, jogurt, vino, pivo itd. Nadalje, korisni mikroorganizmi omogućavaju konzerviranje namirnica i sprečavaju rast nepoželjnih mikroorganizama koji bi mogli dovesti do kvarenja i smanjenja kvalitete hrane koju konzumiramo. Ponekad ljudi dođu i u kontakt s patogenim mikroorganizmima. Vrlo često sam organizam nije sposoban sam uništiti mikroorganizme pa moramo posegnuti za lijekovima, antibioticima, no je li njihova primjena sigurna i do koje je mjere sigurna? U ovoj će radionici učenici biti upoznati s temeljnim odrednicama koje definiraju kvalitetu hrane i pića, sastavom najčešće konzumiranih namirnica kao i opasnostima koje vrebaju iz hrane, vode i okoliša. Učenici će naučiti izrađivati antibiograme, upoznat će se s metodama izolacije i selekcije mikroorganizama iz okoliša, dokazat će štetni učinak UV–zračenja, naučit će da i korisne tvari mogu biti štetne za organizam te se upoznati s alergenim tvarima iz hrane i okoliša.