Obrada otpadnih voda


Porast broja ljudi na Zemlji i potrošnje vode po stanovniku suočava našu civilizaciju s ispuštanjem velikih količina otpadnih voda u prirodu, što za posljedicu ima uništavanje vodenih ekosustava čije je očuvanje vrlo značajno za ljudsku civilizaciju. Zbog toga je potrebno razviti svijest o potrebi očuvanja kvalitete vode u prirodi i potaknuti razvoj i financiranje tehnologija obrade otpadnih voda koje će omogućiti zaštitu vodenih ekosustava i održivi razvoj ljudske civilizacije. Predavanjem će se dati pregled problema koji se javljaju u vodenim ekosustavima zbog ispuštanja otpadnih voda i pregled najnovijih tehnologija obrade otpadne vode koje bi trebale riješiti navedene probleme.

 

Dr. sc. Marin Matošić izvanredni je profesor na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje radi u Laboratoriju za tehnološke i otpadne vode Zavoda za prehrambeno tehnološko inženjerstvo od 1996. godine. Voditelj je predmeta „Tehnologija vode“ i „Membranski bioreaktori u zaštiti okoliša“. U znanstvenom se radu najviše bavi obradom otpadnih voda membranskim bioreaktorima i membranskim procesima. Autor je više od 30 znanstvenih radova iz područja tehnologije obrade voda.