Kemija je znanost koja proučava tvari, njihova svojstva i međudjelovanja, a njezino razumijevanje pomaže u svakodnevnom životu: kuhanje je kemija, sve što je moguće dodirnuti, kušati ili pomirisati kemijski je preparat. Poznavanjem je kemije lakše objasniti svakodnevne stvari, poput činjenice zašto su deterdženti za pranje rublja učinkovitiji u toploj vodi ili na kojem principu djeluje kvasac.

Organska kemija izučava spojeve koji sadrže ugljik ili točnije, molekule koje sadrže veze između ugljika i vodika, kao i njihove reakcije. Ona igra važnu ulogu u istraživanju i razvoju lijekova, hrane, goriva, plastičnih masa te kemikalija prisutnih u domaćinstvima. Ova je radionica zamišljena kako bi se na zabavan način kemija približila polaznicima i svima onima koji nisu s njome usko povezani. U sklopu će se radionice izvoditi zanimljivi eksperimenti za koje su potrebni jednostavni i bezopasni sastojci.

 

Silvija Korunda, dipl. inž. rođena je 15. prosinca 1984. godine u Zagrebu. Osnovnu školu pohađala je u Svetoj Nedelji, a srednju školu na Zdravstvenom učilištu (smjer: farmaceutski tehničar) u Zagrebu, gdje je maturirala 2003. godine. Nakon jednogodišnjeg stažiranja 2005. g. položila je Državni stručni ispit za farmaceutskog tehničara. Godine 2004. upisala je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, gdje se na 4. godini studija opredijelila za smjer Procesi i proizvodi, modul Organski procesi i proizvodi. Godine 2010/2011. upisala je poslijediplomski studij Inženjerska kemija te je od siječnja 2011. godine zaposlena na Fakultetu kao znanstveni novak na znanstvenom projektu prof. dr. sc. Silvane Raić-Malić Razvoj i primjena novih molekula u pozitron-emisijskoj tomografiji (PET).


Andrijana Meščić, dipl. inž. rođena je 10. svibnja 1985. u Gradačcu (BiH). Maturirala je (2004.) u Virovitici, a diplomirala (2009.) na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT), gdje je više puta izabrana za najboljeg studenta godine. Godine 2009. upisala je poslijediplomski studij Inženjerska kemija i zaposlila se kao znanstveni novak na Zavodu za organsku kemiju. Radi na projektu prof. dr. sc. Silvane Raić-Malić Razvoj i primjena novih molekula u pozitron-emisijskoj tomografiji (PET).