Koja vam je prva asocijacija na kemijski pokus? Aparatura s puno različito obojanih tikvica?

Svaka nam promjena boje u tikvici govori da je došlo do kemijske reakcije ili promjene nekog svojstva tvari. Kemijske su tvari koje se dodaju otopinama kako bi se vizualno (pojavom, promjenom ili nestankom boje) odredila kiselost ili bazičnost pH–indikatori. Boje nam omogućuju da vidimo promjenu nekoga svojstva tvari ili pak samu razliku u svojstvima. Kako? U ovoj ćemo se radionici poigrati bojama. Želite li sami napraviti svoju dugu ili načiniti kemijske slike? Ispitati pH kućanskih namirnica? Čuli ste za tintu koja nestaje – magija ili samo kemija? Pridružite nam se i napravite to i još puno više na našem kemijskom stolu.

 

Andrijana Meščić, dipl. inž. rođena je 10. svibnja 1985. u Gradačcu (BiH). Maturirala je 2004. u Virovitici, a diplomirala (2009.) na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT) gdje je više puta izabrana za najboljeg studenta godine. Godine 2009. upisala je poslijediplomski studij Inženjerska kemija i zaposlila se kao znanstveni novak na Zavodu za organsku kemiju. Radi na projektu prof. dr. sc. Silvane Raić Malić Razvoj i primjena novih molekula u pozitron emisijskoj tomografiji (PET).

 

Silvija Korunda, dipl. inž. rođena je 15. prosinca 1984. godine u Zagrebu. Osnovnu školu pohađala je u Svetoj Nedelji, a srednju školu na Zdravstvenom učilištu (smjer: farmaceutski tehničar) u Zagrebu, gdje je maturirala 2003. godine. Nakon jednogodišnjeg stažiranja 2005. g. položila je Državni stručni ispit za farmaceutskog tehničara. Godine 2004. upisala je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, gdje se na 4. godini studija opredijelila za smjer Procesi i proizvodi, modul Organski procesi i proizvodi. Godine 2010/2011. upisala je poslijediplomski studij Inženjerska kemija te je od siječnja 2011. godine zaposlena na Fakultetu kao znanstveni novak na znanstvenom projektu prof. dr. sc. Silvane Raić-Malić Razvoj i primjena novih molekula u pozitron-emisijskoj tomografiji (PET).