Mnoštvo boja koje nas okružuje svaki dan vidimo zahvaljujući svjetlosti. Sunčeva je svjetlost bijela svjetlost i sastoji se od zračenja različitih valnih duljina. Najbolje se to vidi kada se zraka bijele svjetlosti propusti kroz prizmu jer se ona raspe na zrake različitih valnih duljina, što vidimo kao zrake različitih boja. Boju nekoga predmeta vidimo zato što svjetlost kada dolazi na njegovu površinu odbija zraku svjetlosti one valne duljine koja ima boju istu kao i taj predmet. Boje se dijele na primarne boje i na boje koje nastaju miješanjem primarnih boja – sekundarne boje.

Kromatografija je analitička tehnika koja kemičarima služi da bi saznali od kojih se komponenti sastoji neka nepoznata smjesa. U ovoj će nam radionici ova tehnika pomoći otkriti od kojih se boja sastoje sekundarne boje. Iako je to već poznato, mi ćemo to zajedno potvrditi i na kraju pokusa imati papirnati dokaz da je to doista tako.


Mirta Zrnčić, dipl. kem. inž. je 2001. godine odličnim uspjehom završila matematičku gimnaziju i iste godine upisuje Fakultet kemijskoga inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Zbog uspjeha na prijemnom ispitu ostvaruje pravo na stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, koju prima tijekom cijelog studija. Diplomirala je na Zavodu za analitičku kemiju, gdje tijekom studija, ali i nakon diplome sudjeluje na vježbama raznih kolegija prvo kao demonstrator, a nakon diplome kao vanjski suradnik. Upisuje doktorski studij Inženjerska kemija na Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije 2007. godine.

Zapošljava se u Plivi također 2007. godine u Kontroli kvalitete, Laboratorij Savski Marof. Na tom radnom mjestu ostaje sve do 2009., kada je primljena na Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak.

 

Dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, doc. rođena je 24. lipnja 1976. u Osijeku. Diplomirala je (2000.), magistrirala (2004.), doktorirala (2007.), a u zvanju docenta je od 2008. godine. Dobitnica je Rektorove nagrade (1998.). Od 2000. godine je zaposlena na Zavodu za analitičku kemiju Fakulteta kemijskoga inženjerstva i tehnologije kao asistentica. Objavila je 32 znanstvena rada. Područja su joj znanstvenoga interesa analitička kemija, kromatografski separacijski procesi te procesi pripreme uzorka i izolacije analita. Članica je Kromatografske sekcije HDKI-a i Sekcije za izobrazbu HKD-a te Društva diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkoga studija (AMACIZ).