Metalne se mineralne sirovine (ili rude/rudače) koriste za dobivanje metala (npr. zlato, srebro, platina, željezo, olovo, cink, bakar, aluminij, kositar, nikal, krom, titan, molibden, mangan, vanadij, kobalt, volfram, antimon, živa i dr.). Rude ili rudače su prirodni spojevi (koncentrirani na pojedinim mjestima u Zemljinoj kori) u kojima se nalaze metali u takvoj količini koja omogućuje rentabilno dobivanje odgovarajućeg metala. Imaju vrlo široku i svestranu primjenu u građevinarstvu, kemijskoj tehnologiji i metalurgiji. Da bi se metali iz ruda mogli koristiti za odgovarajuću namjenu, kemijski sastav ruda treba biti poznat. U tu se svrhu rude otapaju, a potom se u dobivenoj otopini dokazuju i određuju prisutni metali.

U ovoj će radionici posjetitelji moći na vrlo brz i jednostavan način dokazati metale u otopini, takozvanim reakcijama mokrim putem, te na temelju dokazanoga metala otkriti o kojoj se metalnoj mineralnoj sirovini radi. Uz kvalitativnu će se analizu moći raditi i na spektrometru te kvantitativno odrediti neke od metala.

 

Dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, doc. rođena je 24. lipnja 1976. u Osijeku. Diplomirala je (2000.), magistrirala (2004.), doktorirala (2007.), a u zvanju docenta je od 2008. godine. Dobitnica je Rektorove nagrade (1998.). Od 2000. godine je zaposlena na Zavodu za analitičku kemiju Fakulteta kemijskoga inženjerstva i tehnologije kao asistentica. Objavila je 32 znanstvena rada. Područja su joj znanstvenoga interesa analitička kemija, kromatografski separacijski procesi te procesi pripreme uzorka i izolacije analita. Članica je Kromatografske sekcije HDKI-a i Sekcije za izobrazbu HKD-a te Društva diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkoga studija (AMACIZ).

Mirta Zrnčić, dipl. kem. inž. je 2001. godine odličnim uspjehom završila matematičku gimnaziju i iste godine upisuje Fakultet kemijskoga inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Zbog uspjeha na prijemnom ispitu ostvaruje pravo na stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, koju prima tijekom cijelog studija. Diplomirala je na Zavodu za analitičku kemiju, gdje tijekom studija, ali i nakon diplome sudjeluje na vježbama raznih kolegija prvo kao demonstrator, a nakon diplome kao vanjski suradnik. Upisuje doktorski studij Inženjerska kemija na Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije 2007. godine.

Zapošljava se u Plivi također 2007. godine u Kontroli kvalitete, Laboratorij Savski Marof. Na tom radnom mjestu ostaje sve do 2009., kada je primljena na Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak.