Infracrvena termografija je nekontaktna metoda mjerenja temperature i njezine raspodjele na površini tijela. Temelji se na mjerenju intenziteta infracrvenoga zračenja s površine promatranog tijela. Rezultat je termografskog mjerenja termogram, koji daje sliku temperaturne raspodjele na površini promatranog objekta.

Pomoću IC–opreme moguće je na daljinu mjeriti temperaturu objekta, vidjeti gdje nastaju gubici toplinske energije iz procesnih postrojenja i zgrada, otkriti greške na električnim vodovima i spojevima, mehaničkim dijelovima, toplovodnim ili parovodnim nadzemnim i podzemnim instalacijama, staviti pod nadzor požar. U građevinarstvu se primjenjuje kod ispitivanja kvalitete izolacije objekta, utvrđivanja mjesta s povećanom vlagom i sl. Također se koristiti u medicini te za nadzor objekata, prostora, prometa i zagađenja.

 

 

Dr. sc. Nenad Bolf, izv. prof. zaposlen je na Zavodu za mjerenja i automatsko vođenje procesa Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Područje su njegova znanstvenog rada procesna mjerenja, modeliranje i vođenje procesa, a područje posebna interesa napredne metode automatskog vođenja, primjena umjetne inteligencije u kemijskom inženjerstvu te softverski senzori infracrvena termografija. Trenutno je voditelj znanstvenog projekta Softverski senzori i analizatori za motrenje i vođenje procesa, koordinator je međunarodnog projekta Cybernetics and Modern Control Methods te voditelj stručnog projekata u suradnji s industrijom. Član je Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Hrvatskoga mjeriteljskog društva (HMD), Hrvatskog društva za sustave (CROSS), Hrvatske udruge za infracrvenu termografiju (HUICT) te International Federation of Automatic Control (IFAC).