Zvonimir Šikić

Kako je došlo do financijske krize 2008. godine? Zbog sve riskantnijih i složenijih poslova financijske su institucije posuđivale od drugih financijskih institucija te ulazile u poslove s 10:1 (ali i većim) multiplikatorima, potom posuđivale sljedećim financijskim institucijama koje su stvarale svoje 10:1 multiplikatore itd. Tako su stvarani tzv. toxic assets („loša imovina“), koji su konačno srušili cijeli financijski sustav.

W. Buffet je te derivate mnogo prije 2008. zvao weapons of financial mass destruction („oružje za masovno uništenje financijskoga sustava“). Kada sustav postane „toksičan“, nitko ne želi posuđivati nikome zbog opravdanoga straha da je taj drugi pred bankrotom te neće moći vratiti posuđeno. Tržište kredita se zaledi, pa nema kredita ni za realni sektor i njegovo normalno poslovanje. Dolazi do recesije…

U predavanju će se dati analiza o ulozi matematike i matematičara u navedenim situacijama.

Prof. dr. sc. Zvonimir Šikić rođen je u Zagrebu 1952. godine. Diplomirao je 1975. na MO PMF-a Sveučilišta u Zagrebu diplomskim radom Struktura kontinuuma. Na istome je fakultetu magistrirao 1979. radom Opća teorija dokaza i njena veza s klasičnom metamatematikom i doktorirao 1986. disertacijom Sistemi pravila i sistemi sekventi.

Zaposlen je na FSB-u od 1976. kao asistent, od 1988. kao docent, od 1990. kao izvanredni profesor, od 1998. kao redoviti profesor i od 2003. kao redoviti profesor u trajnom zvanju.

Voditelj je Katedre za matematiku FSB-a od 1984.

Od 1993. do 2002. bio je predsjednik Nezavisnoga sindikata znanosti (kao volonter).

Od 1999. do 2003. bio je predsjednik Hrvatskoga matematičkog društva.

Bio je glavni urednik časopisa Poučak od njegova osnivanja 1999. do 2009.

Direktor je godišnje konferencije Philosophy of Science IUC-Dubrovnik od 1997.

Predsjednik je Hrvatskoga logičkog udruženja od njegova osnivanja 2011.