Ivan Juran

Svi zainteresirani će moći doznati osnovne informacije o gospodarskom značaju, podrijetlu i rasprostranjenosti kukaca. Na prepariranim će se primjerima vizualno objasniti morfologija kukaca, koja uključuje vanjski opis glave, prsa i zatka. Kroz interaktivne oblike upoznat će se s anatomijom, fiziologijom, rastom i razmnožavanjem kukaca. Na kraju će polaznici radionice dobiti osnovna saznanja o odnosu kukaca i ekoloških čimbenika sredine, koji obuhvaćaju odnose kukaca i klime, kukaca i tla te kukaca i čimbenika ishrane.

 

Ivan Juran rođen je 27. kolovoza 1983. u Zagrebu. Završio je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer zaštita bilja. Radi kao asistent na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. Znanstveni su mu interesi: entomologija, integrirana zaštita uljane repice od štetnika te utjecaj različitih proizvodnja uljane repice na pojavu korisnih kukaca.