Aleksandar Mešić

Danas se rabi mnogo oznaka za hranu; one označavaju različite sustave kontrole hrane koje provode sami proizvođači, trgovci ili neovisni stručnjaci. Realna su očekivanja da će u budućnosti sve značajniju ulogu imati i podrijetlo hrane, ne samo država u kojoj je hrana proizvedena nego i autorsko pravo nad sadnim materijalom.

 

Dr. sc. Aleksandar Mešić, doc. zaposlen je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, gdje predaje o pesticidima (biološkim, biotehničkim i kemijskim) te štetnim kukcima. U vezi se sa sigurnosti hrane usavršavao u Velikoj Britaniji. Član je Odbora za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.