U prezentaciji će biti predstavljeni lijekovi o kojima se danas najviše raspravlja. Koji su to lijekovi i zašto izazivaju poseban interes među stručnjacima i široj javnosti? Koliko dobro poznajete lijekove koje često i svakodnevno uzimate?

 

Ana Mornar rođena je u Splitu gdje je završila osnovnu i srednju školu.

2001. godine završila je Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studij farmacije. Iste godine upisala je poslijediplomski studij te je doktorirala 2007. Od 2008. godine radi kao docent na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.

Do sada je objavila 24 znanstvena rada, 1 poglavlje u knjizi, 1 stručni rad te 52 priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.