Danas je teško zamisliti svijet bez lijekova; od lijekova za običnu prehladu ili primjerice glavobolju, preko antibiotika cjepiva, do lijekova za vrlo ciljanu i specifičnu terapiju. Iako se ponekad govori o neracionalnoj i neopravdanoj upotrebi lijekova, bez ikakve se sumnje može reći da su – lijekovi promijenili svijet. Kako? Zašto? Lijekovi su unaprijedili medicinu, produljili prosječni životni vijek, u mnogome povećali kvalitetu života. Koji su to najvažniji lijekovi koje je čovjek otkrio, koji su lijekovi omogućili izlječenje i prevenciju do tada smrtonosnih bolesti, koje lijekove danas koriste milijuni ljudi diljem svijeta?

 

Miranda Sertić je magistra farmacije. Diplomirala je 2006. godine, odradila staž u ljekarni i položila državni ispit za magistre farmacije. Od 2007. je godine zaposlena kao asistentica – znanstvena novakinja na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2008. godine upisala je poslijediplomski doktorski studij Farmaceutske znanosti, a 2011. i poslijediplomski specijalistički studij Razvoj lijekova. U svom se znanstvenom radu bavi razvojem novih analitičkih metoda za analizu i kontrolu kvalitete lijekova. Znanstveno se usavršavala 2008. godine na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani kao dobitnik CEEPUS-stipendije. Godine 2009., kao stipendist Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, vodila je projekt na Institutu za kemijsku metodologiju Talijanskog istraživačkog vijeća u Rimu (Italija). Članica je Hrvatske ljekarničke komore te Hrvatskoga farmaceutskog društva, gdje je članica izvršnoga odbora sekcije farmaceuta juniora.