Na Međunarodnoj je izložbi dječjih radova koja se na temu Život u globaliziranom svijetu održala u sklopu 25. međunarodne kartografske konferencije Međunarodnoga kartografskog društva u Parizu (od 3. do 8. srpnja 2011.) bilo izloženo 186 dječjih radova iz 31 države, među kojima i 6 radova iz Hrvatske. Nagradu Barbara Petchenik za dječju kartu svijeta pokrenulo je Međunarodno kartografsko društvo (International Cartographic Association – ICA) 1993. godine kao uspomenu na Barbaru Petchenik, dopredsjednicu toga društva i kartografkinju koja se cijeli život bavila kartama i djecom. Nagrade se dodjeljuju svake druge godine za vrijeme međunarodne kartografske konferencije, po mogućnosti barem jedna za svaki kontinent, a posebna se pažnja posvećuje dobi djeteta koje je nacrtalo crtež.

Povjerenstvo za izložbe Hrvatskoga kartografskog društva obavijestilo je hrvatsku javnost o pravilima i uputama za natječaj Nagrade Barbara Petchenik za dječju kartu svijetu za 2011. godinu. Na poziv su se odazvale 34 ustanove s ukupno 190 radova.

Povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Ivka Kljajić, doc., dr. sc. Robert Župan, doc., Ana Kuveždić Divjak, dipl. ing. geod. iz Zavoda za kartografiju i fotogrametriju Geodetskoga fakulteta, mr. sc. Mira Miletić-Drder iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Vladimir Blažanović, akademski slikar iz Zagreba odabralo je sljedećih šest dječjih radova da predstavljaju Hrvatsku na Međunarodnoj izložbi dječjih radova u Parizu:

  1. 1.Ima li koga? Svi želimo biti on line!, Is anybody there? Everybody wants to be on line!, Mihaela Popec, 10 god., OŠ Molve, Trg kralja Tomislava 10, 48327 Molve
  2. 2.I Zemlja ima svoj rođendan, The earth has its birthday, too, Ana Grgić, 10 god., OŠ braće Radića, Školska 20, 10312 Kloštar Ivanić
  3. 3.Svaki čovjek je mali dio slagalice zvane svijet!, Each man is a tiny piece of the puzzle called World!, Iva Volović, 14 god., OŠ Dubovac, Primorska 9, 47000 Karlovac
  4. 4.Dječja karta svijeta, Children's World Map, Nikolina Popijač, 14 god. i Ana Galić, 14. god., OŠ “Đuro Ester”, Trg slobode 5, 48000 Koprivnica
  5. 5.Život u globaliziranom svijetu, Life in Globalized World, Fran Jalšovec, 14 god., II. OŠ Čakovec, Trg pape Ivana Pavla II. 1, 40000 Čakovec
  6. 6.Naš svijet bi mogao biti bolja simfonija, Our World could be a better symphony, Stjepan Pranjković, 15 god., Škola za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek, Krbavska bb, 31000 Osijek.

 

Međutim, međunarodni koordinatori natječaja utvrdili su da rad Life in Globalized World Frana Jalšovca ne zadovoljava jedno od pravila natječaja. U zamjenu za taj rad izabran je i poslan rad:

Za dug život na Zemlji, For long life on Earth, Tea Cecelja, 12 god., OŠ braće Radića, Školska 20, 10312 Kloštar Ivanić.

Na svečanosti će se dodijeliti zahvalnice i prigodni darovi djeci čiji su radovi izabrani. Zahvalnice će se dodijeliti i njihovim mentorima (odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i profesorima) te svim ustanovama.

 

Ivka Kljajić rođena je 26. prosinca 1970. u Ceriku. Diplomirala je 1992. na Geodetskom fakultetu na studiju za stjecanje više stručne naobrazbe, a 1996. na studiju za stjecanje visoke stručne naobrazbe. Na istom je fakultetu završila poslijediplomski magistarski studij 2001. i poslijediplomski doktorski studij 2006. Od veljače 1997. zaposlena je na Geodetskom fakultetu kao znanstvena novakinja i asistentica. Za docenticu je izabrana 2007. Surađivala je u radu nekoliko znanstvenih i znanstveno-stručnih projekata. Suradnica je na znanstvenom projektu Kartografija Jadrana. Znanstveni su joj interesi računalna kartografija, GIS i povijest kartografije. S Miljenkom Lapaineom je priredila biografski leksikon Hrvatski kartografi. Sudjelovala je na desetak znanstveno-stručnih skupova u zemlji i inozemstvu i objavila pedesetak članaka u časopisima i zbornicima znanstveno-stručnih skupova. Članica je Hrvatskoga geodetskog društva i Hrvatskoga kartografskog društva.

 

Ana Kuveždić Divjak, geodetkinja i kartografkinja, rođena je u Osijeku 19. prosinca 1981. Osnovnu je školu pohađala u Osijeku. Maturirala je 2000. na I. (općoj) gimnaziji u Osijeku. Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2006. Od 2007. zaposlena je u Zavodu za kartografiju i fotogrametriju Geodetskoga fakulteta kao znanstvena novakinja i asistentica. Iste je godine upisala poslijediplomski doktorski studij geodezije i geoinformatike na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Suradnica je na znanstvenom projektu Kartografija Jadrana. Objavila je nekoliko članaka u časopisima i zbornicima znanstveno-stručnih skupova. Samostalno ili u suautorstvu je radovima sudjelovala na nekoliko znanstveno-stručnih skupova. Članica je Hrvatskoga kartografskog društva. Godine 2005. nagrađena je Nagradom dekana za studentski rad pod naslovom „Suvremeni način pretraživanja kataloga rukopisnih karata i starih atlasa u NSK u Zagrebu”.