Danas je život na Zemlji gotovo nezamisliv bez podataka dobivenih iz svemira putem umjetnih Zemljinih satelita različitih orbita (npr. satelitski prijenosi događaja, telefoni, kompjutorske informacije, pozicioniranje na kopnu i moru, vremenske prognoze, informacije o Mjesecu, Suncu i ostalim planetima, registriranje ozonskoga omotača, kretanje ledenjaka i niz drugih pojava). Važnost je geodezije porasla korištenjem umjetnih satelita, posebno ulaskom GPS-a u široku primjenu jer pored statičkih stvara i dinamičke modele Zemlje. Time geodezija mjerenjima, na vanjskoj površini Zemlje, pridonosi razumijevanju, tumačenju i predviđanju mnogih prirodnih katastrofa, čiji je uzrok u nepristupačnoj i još uvijek nedovoljno istraženoj unutrašnjosti Zemlje. To se prvenstveno odnosi na kretanje litosferskih ploča, praćenje kretanja postojećih i stvaranje novih rasjeda, određivanje epicentara potresa, predviđanje i praćenje poplava i niz drugih prirodnih pojava koje ugrožavaju život na Zemlji.


Prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić rođena je 26. siječnja 1952. godine u Stipernici, općina Pregrada u Hrvatskom zagorju. Osnovnu i Geodetsku tehničku srednju školu pohađala je u Zagrebu. Maturirala je 1971. godine i iste godine upisala Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Završila je studij među prvim studentima u generaciji te diplomirala odličnim uspjehom 1976. godine. Akademski stupanj magistre tehničkih znanosti, znanstveno polje geodezija, stekla je u lipnju 1989. U studenom 1998. godine na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila je disertaciju pod naslovom Primjena GPS mjerenja i geotektonskih informacija u obradi geodinamičke mreže CRODYN 94-96, koju je izradila pod mentorskim vodstvom akademika Krešimira Čolića. Disertacija je izrazito interdisciplinarnoga karaktera iz područja matematike i fizike Zemlje. Brankica Cigrovski-Detelić stalno je zaposlena na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredne profesorice. Osim navedenoga, završila je tečaj za pedagošku izobrazbu sveučilišnih asistenata te položila i stručni ispit. Članica je Znanstvenoga vijeća za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Hrvatskoga geodetskog društva te Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije. Objavila je više desetaka znanstvenih i stručnih radova. Služi se, u govoru i pismu, engleskim, njemačkim i poljskim jezikom. Udana je i majka dvoje djece.