Ticijana Ban


Molekule su vrlo male čestice nastale spajanjem atoma. Raznolikost svijeta oko nas potpis je nezamislivo velikoga broja različitih molekula i njihove interakcije s okolinom. Identifikacija raznovrsnih molekula koje sudjeluju u određenom procesu ključni je element u znanostima kao što su kemija, fizika, biologija, ekologija i medicina. Kako možemo identificirati različite molekule? Ostavljaju li one svoje otiske „prstiju“ svuda oko nas?

Spektroskopija je tehnika koja se bavi identifikacijom molekula, a temelji se na interakciji molekula i svjetlosti. U ovom će predavanju biti predstavljena nova, vrlo perspektivna spektroskopska metoda koja omogućava istovremenu detekciju velikog broja molekula [1]. Tehnika se temelji na interakciji optičkoga frekventnog češlja (jedan je od najmodernijih laserskih izvora nastao kao rezultat femtosekundnih laserskih pulseva) i plina smještenoga u visoko reflektivni rezonator. Zbog svoje je velike osjetljivosti, visoke rezolucije i kratkoga vremena akvizicije tehnika idealna za detekciju elemenata u tragovima.

Jedna je od najatraktivnijih primjena navedene tehnike analiza ljudskog daha [2]. Svakim izdahom u atmosferu otpustimo ugljikov dioksid i još približno 1000 različitih molekula. Znanstvenici su pokazali da postoji korelacija između molekula koje su u našem dahu i razvoja određenih bolesti, stoga je razumljivo zanimanje za tehnikom koja će relativno jednostavno, bezbolno, uz veliku točnost identificirati molekule sadržane u našem dahu. Osim navedene se primjene spektroskopija optičkim frekventim češljem može proširiti na istraživanja ekološki važnih molekula, na detekciju malih koncentracija otrovnih tvari, detekciju ostalih biomarkera itd.

 

[1] F. Adler et al., Annu. Rev. Anal. Chem. 3, 175–205 (2010).

[2] M. J. Thorpe et al., Science 311, 1595 (2006).

 

 

Dr. sc. Ticijana Ban viša je znanstvena suradnica na Institutu za fiziku u Zagrebu. Njezino područje rada obuhvaća atomsku i molekularnu fiziku s užom specijalizacijom u primjeni kontinuiranih i femtosekundnih lasera za fundamentalna istraživanja atoma i molekula. Dr. sc. Ticijana Ban doktorirala je 2003. godine na Prirodoslovnom-matematičkom fakultetu u Zagrebu, fizički odsjek, temom disertacije „Laserska fotoasocijacija i fotodisocijacija alkalijskih molekula“ pod mentorstvom akademika G. Pichlera. Godine 2004. zaposlila se kao znanstveni suradnik na Institutu za fiziku, gdje je nastavila istraživanja u području laserske spektroskopije. Međunarodno je znanstveno usavršavanje obavljala u prestižnim evropskim (LENS-Firenca, ISAS-Dortmund) i američkim laboratorijima (JILA-Boulder). Dobitnica je Fulbrightove stipendije za 2010/2011 akademsku godinu. Sudjelovala je na 3 domaća i 6 međunarodnih znanstvenih projekta. Ukupno je publicirala 33 originalna znanstvena rada, 1 poglavlje u knjizi i desetke konferencijskih priopćenja. Osim navedenoga, dr. Ban aktivno sudjeluje u popularizaciji znanosti.