Mali meteorolog
 
Dubravka Rasol diplomirala je fiziku atmosfere i mora na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena je na Državnom hidrometeorološkom zavodu. Članica je Hrvatskoga meteorološkog društva i aktivno se bavi popularizacijom meteorologije.