Od mora do mora do 10 bofora
 
Mr. sc. Kornelija Špoler Čanić magistrirala je fiziku atmosfere i mora na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena je na Državnom hidrometeorološkom zavodu. Članica je Hrvatskoga meteorološkog društva i aktivno se bavi popularizacijom meteorologije.