U radionici će se uz pomoć škara, ljepila i bojica moći izraditi idealni kartonski modeli pojedinih minerala (zlato, srebro, dijamant, cirkon, granat…) te dobiti osnovni podaci o njihovim fizičkim i kemijskim svojstvima. Radionica će biti popraćena fotografijama minerala iz cijelog svijeta.

 

Vanja Biševac rođen je 1977. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu (Gimnazija Čakovec) završio je u Čakovcu. Studij geologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1996., a diplomirao 2002. Poslijediplomski je studij iz područja geoznanosti, grana geologije, upisao 2004. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je 2009. s temom Porijeklo materijala, starost i stupanj metamorfizma Radlovačkog metamorfnog kompleksa. Njegov znanstveno-istraživački rad obuhvaća istraživanja vrlo niskog i niskog stupnja metamorfizma na području slavonskih planina koristeći različite metoda istraživanja ("kristalinitet" illita i klorita, vitrinitna refleksija, K-Ar datiranje). Na nastavnom planu sudjeluje u radu vježbi iz kolegija vezanih uz petrologiju (Petrologija magmatskih i metamorfnih stijena) te pripadajućoj terenskoj nastavi. Aktivno sudjeluje u radu jednoga domaćeg i dvaju međunarodnnih znanstvenoistraživačkih projekta. Član je Hrvatske grupe za gline pri Hrvatskom geološkom društvu, Hrvatske kristalografske zajednice pri HAZU te Odbora za geokemiju HAZU.