Aleksandar Mezga:

Na prezentaciji će biti prikazan izgled Zemlje prije 10 milijuna godina: kako su izgledala pojedina područja, što je na Zemlji hodalo, trčalo, letilo i plivalo.

 

Dr. sc. Aleksandar Mezga, doc. rođen je u Zagrebu 27. svibnja 1971. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu. Diplomirao je na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine. Bio je na specijalizaciji u institutu za geologiju i paleontologiju Sveučilišta u Baselu, a od 2001. godine radi na Geološko-paleontološkom zavodu PMF-a. Doktorirao je na istraživanju dinosaura na Jadransko-dinaridskoj karbonatnoj platformi.