Ljerka Marjanac: Geološka baština, odgovornost i (ne)briga

Geološka baština su sve stijene, sedimenti i geološke strukture koje izgrađuju kontinente i oceane. U njoj je zapisana prošlost nešeg planeta i svi oni događaji koji su se odvijali tijekom njegove burne prošlosti; tu su ostatci nekadašnjih organizama i odgovori na brojna pitanja o razvoju života na Zemlji i njezinoj bioraznolikosti. Očuvanje geološke baštine je za nas jednako važna zadaća kao i skrb za kulturnu baštinu koji čuvamo po muzejima i knjižnicama. Geološka je baština dokument naše pradavne prošlosti, a kako se prema njoj odnosimo? U prezentaciji će biti prikazani primjeri geološke baštine u Hrvatskoj, primjeri dobre, ali i primjeri loše prakse sa željom da se potakne svijest o potrebi njenog očuvanja.

 

Ljerka Marjanac rođena je u Zagrebu 16. svibnja 1956. godine. Osnovnu je školu i jezičnu gimnaziju pohađala u Zagrebu. Maturirala u Cubberley Highschool u Palo Altu (California, SAD). Na studiju geologije u Zagrebu diplomirala je 1980. g. u Geološko-paleontološkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirala 1988. g. U razdoblju od 1993. do 1995. boravila je u Bergenu (Norveška), gdje je u Geološkom institutu Sveučilišta u Bergenu pohađala nastavu specijalističkih kolegija naftne geologije i predavala kolegij Sedimentologija klastita. Godine 2001. završila je tečaj o mikromorfologiji glacijalnih sedimenata u Tübingenu. Od 1996. sudjeluje u aktivnostima europske asocijacije ProGEO, a trenutno je predsjednica udruge ProGEO – Hrvatska.