Koji je pravi razlog propasti drevnoga Sumera? Koliko je vrijedio kilogram papra? U ovome će predavanju biti riječi o krumpiru, papiru i biljkama koje su na razne načine utjecale na razvoj civilizacije.

 

Mr. sc. Ivana Adžić rođena je 1987. g. u Zadru, a školovala se u Starigradu-Paklenici i Zadru. Studirala je biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2009. g. završila preddiplomski studij, a 2012. magistrirala eksperimentalnu biologiju (smjer: botanika). Godine 2010. i 2011. g. je sudjelovala u manifestaciji Noć istraživača kao suautor izložbe Okusi znanosti.