Izložba „Kolika je bila tuna u našemu Muzeju?“ autorica Katarine Ivanišin Kardum, Marije Crnčević i Marijane Cukrov, koja je bila postavljena u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik od svibnja 2011. do siječnja 2012, rezultat je dvogodišnjega stručnoga, znanstvenoga i pedagoškoga rada. Tijekom tih dviju godina održavale su se pedagoške radionice na kojima su aktivni sudionici bili učenici srednje škole, čiji je doprinos postavu izložbe bio od iznimne važnosti. Temelj su izložbe vrijedni muzejski predmeti Prirodoslovnoga muzeja Dubrovnik, glava i rep goleme tune Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758), koja je prema pisanim podacima bila uribana u blizini Stona 1897. godine. Na temelju morfometrijskih obilježja ovih muzejskih predmeta te zapisanih podatka o težini ulovljene tune i znanstvenih podataka o tunama procijenjene su i ostale dimenzije ove ribe, pa tako i njezina dužina od 258 cm. Koristeći procijenjene podatke u radionicama se crtao kostur tune i tunu iz muzeja u mjerilu 1:10 te u mjerilu 1:1. Ti su crteži bili izloženi u postavu izložbe, a rabili su se i pri izradi ostalih izložbenih eksponata, animaciji tune iz muzeja te 3D–modela tune iz muzeja u mjerilu 1:10 i 1:1. Interdisciplinarnim je pristupom u realizaciji izložbe istaknuta uloga muzeja kao znanstvene i kulturne institucije.

Tijekom predavanja opisat će se proces stvaranja ove izložbe/opisanih izložbenih eksponata povezujući kulturno nasljeđe i suvremene znanstvene spoznaje.

Tijekom radionice sudionici će izrađivati crteže i 3D–modele tune iz muzeja u mjerilu 1:10, čime će dobiti izravan uvid u proces prevođenja zadanih matematičkih podataka u fizičku formu.

 

Katarina Ivanišin Kardum, MA (RCA) rođena je u Dubrovniku, gdje je 1993. godine završila Prirodoslovno–matematičku gimnaziju. Poslijediplomski studij slikarstva završava 2000. na Royal College of Art u Londonu, gdje je i diplomirala. U Londonu je živjela i djelovala do 2004. godine kao umjetnica i kao predavač na diplomskom studiju koledža City and Guilds of London Art School. Umjetnički su joj radovi uvršteni u brojene javne zbirke uključujući British Government Art Collection (DFEE) London, City of London Institute, Ambasada Kosovo u Zagrebu, Paramount British Pictures Productions London, ZENECA i GLAXO Pharma-e Int. London i Hong Kong, St. George's Hospital London... Od 2009. godine muzejski je pedagog u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik. Autorica je i suautorica više edukativnih programa Prirodoslovnoga muzeja Dubrovnik, poput upravo tiskanog kataloga muzejskih predmeta za dječju dob Zaštićene vrste/Protected species, koji je prvi u nizu planiranih edukativnih publikacija za različite dobne skupine, i prve prirodoslovne didaktičke izložbe „Kolika je bila tuna u našemu Muzeju?“. Članica je Royal College of Art Society, ICOMa, Hrvatskoga muzejskog društva i HDLUa Dubrovnik. Majka je dvoje djece, Ivana i Magdalene.