U prvom će se dijelu radionice sudionici upoznati s vegetativnim i generativnim organima biljaka s naglaskom na morfološkoj raznolikosti pojedinih biljnih organa.

U drugom će dijelu radionice sudionici linearno crtati različite vrste istoga roda biljaka. Cilj je potaknuti na pažljivo promatranje i bilježenje dojmova o onome što uistinu vidimo, a ne o onome što unaprijed mislimo da znamo o predmetu promatranja, te upozoriti na svojstvo crteža kao pristupačne i jednostavne metode pri istraživanju i uspoređivanju.

 

Mr. sc. Katija Dolina rođena je 1975. godine u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu školu i Prirodoslovno–matematičku gimnaziju. Zvanje profesora biologije i magistra prirodnih znanosti stekla je na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. godine zaposlena je u Botaničkom vrtu na otoku Lokrumu Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Područje njezina rada i interesa je botanika (ekologija, taksonomija, palinologija). Sudjelovala je na međunarodnim i domaćim stručnim i znanstvenim skupovima te surađivala na projektima izrade Crvene knjige vaskularne flore Hrvatske i COAST. Od 2003. godine član je Hrvatskoga botaničkog društva.

 

Katarina Ivanišin Kardum, MA (RCA) rođena je u Dubrovniku, gdje je 1993. godine završila Prirodoslovno–matematičku gimnaziju. Poslijediplomski studij slikarstva završava 2000. na Royal College of Art u Londonu, gdje je i diplomirala. U Londonu je živjela i djelovala do 2004. godine kao umjetnica i kao predavač na diplomskom studiju koledža City and Guilds of London Art School. Umjetnički su joj radovi uvršteni u brojene javne zbirke uključujući British Government Art Collection (DFEE) London, City of London Institute, Ambasada Kosovo u Zagrebu, Paramount British Pictures Productions London, ZENECA i GLAXO Pharma-e Int. London i Hong Kong, St. George's Hospital London... Od 2009. godine muzejski je pedagog u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik. Autorica je i suautorica više edukativnih programa Prirodoslovnoga muzeja Dubrovnik, poput upravo tiskanog kataloga muzejskih predmeta za dječju dob Zaštićene vrste/Protected species, koji je prvi u nizu planiranih edukativnih publikacija za različite dobne skupine, i prve prirodoslovne didaktičke izložbe „Kolika je bila tuna u našemu Muzeju?“. Članica je Royal College of Art Society, ICOMa, Hrvatskoga muzejskog društva i HDLUa Dubrovnik. Majka je dvoje djece, Ivana i Magdalene.