Subota, 16. travnja 2011.

9.00 – 17.00

GAF

Otvoreni dan

Luka Petričević, Bruna Kovačević, Mirjana Radoš, Frane Dumandžić: Dani arhitekture

11.00 – 13.00

KZV

Tribina

Jesu li studenti spremni preuzetni odgovornost za vlastito obrazovanje?,

moderator: Udruga Sveučilište u sjeni

11.00 – 12.00

KBC

Predavanje, obilazak laboratorija

Vida Čulić : Citogenetika – genetske bolesti – mogućnosti genske terapije bolesti vida

16.00 – 16.45

KZV

Predavanje

Mile Dželalija: Hrvatski kvalifikacijski okvir – instrument povezivanja sa sustavima drugih zemalja

16.45 – 17.30

KZV

Predavanje

Tomislav Cvitaš: Neke bi udžbenike trebalo spaliti!

17.30 – 18.15

KZV

Predavanje

Petar Pervan: Zakon o znanosti – zašto uznemirava akademsku zajednicu?

18.00 – 19.30

SEM

Znanstveni kafić

Mirko Jakić: Je li filozofija mrtva?

18.15 – 20.00

KZV

Tribina

Tomislav Cvitaš, Petar Pervan, Mile Dželalija, Sibila Petlevski: Treba li nam uopće zakon o znanosti?!,

moderatorica: Željka Fuchs

Cijeli dan

MGS

Izložba

Pod svjetlom mikroskopa, Izložba fotografija optičkih iluzija, Fizika svjetlosti

Cijeli dan

G1

Izložba

Svjetlo

Mjesta događanja

FESB Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića bb
GU Galerija umjetnina, Kralja Tomislava 15
INFO Infozona, Jerina 1
KIF Kineziološki fakultet, Teslina 6
HHI Hrvatski hidrografski institut, Zrinsko-frankopanska ulica 161
SKS Sveučilišna knjižnica u Splitu, Ruđera Boškovića 31
R Splitska riva
SKY Restoran i caffe bar Sky, Centar Joker, Put Brodarice 6
LVX Kavana Lvxor, Kraj sv. Ivana 11
SEM Kavana Semafor, Kralja Tomislava 8a
PMF Prirodoslovno–matematički fakultet, Teslina 12

KZV Kinoteka Zlatna vrata, Pučko otvoreno učilište, Dioklecijanova 7
MGS Muzej Grada Splita, Papalićeva 1
PRIM Prirodoslovni muzej Grada Splita, Poljana kneza Trpimira 3
KTF Kemijsko-tehnološki fakultet, Teslina 10
MF Medicinski fakultet, Šoltanska 2
ZPM Zavod za pomorsku medicinu, Šoltanska 1
PM PIK Mornar, Uvala Baluni bb
KBC Biblioteka Klinike za dječje bolesti, Spinčićeva 1, IV. kat
P Peristil
FK Fotoklub Split, Marmontova 5
ZSM Zvjezdano selo Mosor
OS Obojena svjetlost, caffe bar, plaža Kašuni
G1 Knjižnica I. gimnazije, Teslina 10

Publika

S0 – predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
S1 – 5. i 6. razred osnovne škole
S2 – 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
S3 – 2., 3. i 4. razred srednje škole
PP – djeca s posebnim potrebama