Srijeda, 13. travnja 2011.

08:00–09:00

D

Predavanje

Esad Hadžiselimović: O razvoju termodinamike

08:00–08:40

F

Sat fizike, 3.b

S3

Marko Budimir: Fizika valova

08:50–09:35

F

Radionica, 3.a

S3

Ivan Novosel: Spektroskopija

08:50–09:35

O

Radionica, 3.c

Aleksandar Bogojević: Planeti, nogomet i palačinke

09:00–10:00

D

Predavanje

Nikola Godinović: Samo šest brojeva: Je li ovo jedini svemir koji imamo?

09:00–11:00

V2

Radionica

S0

Znanstvene čarolije, radionica iz kemije. Voditelj: Antonija Burčul

09:40–10:25

O

Radionica

S3

Bojan Markičević: Interaktivna radionica 2

09:40–10:20

F

Sat filozofije, 4.b

S3

Mirko Jakić: Što je filozofija znanosti?

10:00–11:00

D

Predavanje

Marko Budimir: (Ne)spektakularna fizika - slučajevi dr. Janine Conde i krivog skretanja kod Masle u Brnazama

11:00–12:00

D

Predavanje

Aleksandar Bogojević: Čemu služi fizika?

11:30–12:15

O

Sat fizike, 2.b

S3

Marko Budimir: Fizika valova

11:30–12:10

F

Sat fizike, 2.b

S3

Petar Mali: Fizika kao fundamentalna nauka koja opisuje prirodu

11:35–12:20

O

Sat filozofije, 2.b

S3

Mirko Jakić:Što je filozofija znanosti?

12:15–13:00

F

Sat biologije, 1.b

S2

Mirela Holy: Ekologija

12:25–13:10

O

Radionica, 3.b

S2

Ivan Novosel: Spektroskopija

14:00 – 18:00

V1

Radionica

S0

Znanstvene čarolije, radionica iz kemije. Voditelj: Antonija Burčul

17:30–18:30

D

Predavanje

Davor Bernardić: Uloga prirodnih znanosti u društvenom razvoju

18:30–20:00

D

Tribina

Simeon Oka, Neven Ninić, Marko Budimir, Frano Barbir, Mirela Holy, Milan Puharić: "Ekologija i energetika". Moderator: Maja Krčum

Mjesta događanja

D Dvorana Franjevačkoga samostana
F  Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti
O Opća gimnazija Dinka Šimunovića
I  Osnovna škola Ivana Lovrića
V Vrtić Bili cvitak
S Stari grad
K Kamičak

Publika

S0 – predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
S1 – 5. i 6. razred osnovne škole
S2 – 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
S3 – 2., 3. i 4. razred srednje škole
PP – djeca s posebnim potrebama