Projekt TransMedRi : Nova svjetlost u riječkoj medicini

Posljednjih smo desetak godina svjedoci brojnih novih otkrića i ubrzanoga razvoja biomedicinskih znanosti. Sekvencioniranje su humanoga i drugih genoma, razvoj novih metoda za masovno istraživanje izražaja gena, razvoj novih pristupa u izučavanju funkcija proteina te razvoj novih eksperimentalnih modela bolesti stvorili realne pretpostavke za ubrzan razvoj medicine. No kako bismo bolje iskoristili blagodati koje nam za to nudi dosadašnja akumulacija znanja i nove tehnologije, neophodna je bolja integracija i usklađenost temeljnih i kliničkih biomedicinskih istraživanja. Koncept translacijskih medicinskih istraživanja podrazumijeva prijenos kliničkih opažanja i istraživanja na eksperimentalne modele i obrnuto, kako bi se ubrzalo otkrivanje molekularnih podloga različitih bolesti i postupaka za njihovo učinkovito i specifično liječenje.

Projekt TransMedRi (Upgrading the capacities for research in translational medicine at the Faculty of Medicine University of Rijeka) u okviru programa EU-FP7-REGPOT jest projekt Medicinskoga fakulteta u Rijeci čiji je cilj jačanje znanstvenih kapaciteta za translacijska medicinska istraživanja koja se prvenstveno odnose na područja infektivnih bolesti i tumora. Projektom je predviđena uska suradnja više prepoznatljivih kliničkih i predkliničkih grupa, dovođenje iskusnih istraživača iz inozemstva, formiranje novih laboratorija i biobanke, edukacija mladih istraživača u inozemnim laboratorijima, organizacija više kraćih tečajeva te nabavka kapitalne opreme. U prijenosu je specifičnih znanja i tehnologija predviđeno sudjelovanje preko 20 vrsnih istraživača i njihovih grupa iz europskih i američkih znanstvenih institucija. Projekt TransMedRi daleko nadilazi njegovu nominalnu vrijednost jer predstavlja prvu pravu jezgru okupljanja i suradnje znanstvenika različitih profila na Medicinskom fakultetu nakon pionirskoga poduhvata transplantacije bubrega u bivšoj državi (1971. g.) i baca novo svjetlo na razvoj riječke medicine i njezino pozicioniranje u predstojećem razdoblju.