Zarobljena svjetlost

Zarobljena svjetlost

 

U okviru ove radionice će se održati kratko predavanje koje obuhvaća propagaciju svjetla u sredstvima veće gustoće od zraka (zakonitosti gibanja svjetlosti).

 

Izvesti će se dva pokusa:

 

  1. Propagacija svjetlosti kroz mlaz vode – Tyndallov pokus iz 1860. godine
  2. Propagacija svjetlosti kroz optičko vlakno

 

 

Životopisi:

 

Davor Vinko

 

Davor Vinko je rođen 14. listopada 1980. godine u Čakovcu. Nakon završene osnovne škole u Murskom Središću i srednje Tehničke Industrijske i Obrtničke škole u Čakovcu, 1999. godine upisuje Elektrotehnički fakultet u Osijeku. Diplomira 2005. godine na smjeru elektronika i automatika. Poslijediplomski studij smjera telekomunikacije i informatika upisuje iste godine na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku.

Od travnja 2005. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku kao asistent. Znanstveni i stručni rad Davora Vinka pokriva područje elektronike i mikroelektronike, pasivnih sklopova te RFID sklopova.

Objavio je 10-tak znanstvenih radova. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.

 

Slavko Rupčić

 

Slavko Rupčić je rođen 05.listopada. 1962. godine u Osijeku, gdje završava osnovnu i srednju školu matematičko-informatičkog usmjerenja. Studij elektrotehnike u Osijeku upisuje  1982. godine te diplomira 1985. godine (VI stupanj) 1986. godine nastavlja sa trećom godinom studija na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu na kojem diplomira 1989.godine (VII stupanj).

Poslijediplomski studij iz područja radiokomunikacija i profesionalne elektronike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu upisuje 1990. godine. Magistrira je 1994. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, a doktorira 2009. godine na istom fakultetu. U toku studija radi u tvornici “MIO Standard” u Osijeku na poslovima kontrole proizvoda te na Elektrometalskom školskom centru u Osijeku u svojstvu nastavnika elektro grupe predmeta. Od veljače1990. g. zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku (istraživač-pripravnik, asistent, predavač, viši predavač) u znastveno-nastavnom zvanju docenta.

Kao istraživač sudjeluje na brojnim znanstvenim projektima, a trenutno  je voditelj  tehnologijsko-istraživačkog projekta Hrvatskog instituta za tehnologiju, naslova "Sustav lociranja i naplate u odnosu na vrijeme provedeno u određenoj aktivnosti".

Znanstveni i stručni rad dr.sc.Slavka Rupčića odvija se u području analize radijacijskih (antenskih) sustava (posebno - radijacijski sustavi na konformnim podlogama), analize modulacijskih postupaka sa stanovišta spektralne efikasnosti i efikasnosti po snazi te analize rada i sinteze sklopova VF elektronike.

Objavio je 30-ak znanstvenih radova. Autor je dva sveučilišna udžbenika. Aktivno se služi engleskim jezikom. Član je IEEE Antennas and Propagation Society, Microwave  Theory and Techniques Society and Communication Society.

Oženjen je i otac dvoje djece.