Svjetlost u Bibliji

Svjetlost u Bibliji

 

Nakon kratke uvodne riječi mentora kojom će uvesti u temu „Svjetlost u Bibliji“, studenti će prikladnim postupcima (nr. zamračenje prostorije) i sredstvima (ručna svjetiljka) zorno ilustrirati neke principe biblijskog poimanja svjetlosti te potom, na način radionice i radnih listova, konkretno angažirati sudionike u upoznavanju teme.

 

 

Životopis:

 

Ivica Čatić rođen je 14.06.1967.g u Đakovu. Završio je Srednju poljoprivrednu školu u Osijeku 1986.g., 1991.g. bio apsolvent na studiju ratarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku te iste godine upisuje filozofsko teološki studij na KBF-u u Đakovu na kojem diplomira 1997.g.

Za svećenika zaređen 29.06.1997. u Đakovu. Potom je godinu dana bio župni vikar u Petrovaradinu u župi Uzvišenja Sv. Križa. U rujnu 1998. odlazi na postdiplomski studij iz biblijske teologije na Sveučilište Gregoriana, Rim. Po povratku u Đakovo u lipnju 2004. postaje pomoćnik rektora crkve u samostanu Milosrdnih sestara sv. Križa i u tom periodu dovršava doktorsku disertaciju.

20.08. 2006. imenovan je župnikom u Sremskim Karlovcima. 07.11. iste godine odbranio doktorsku disertaciju "Jeruzalem u Evanđelju po Mateju". Od listopada 2007.g. zaposlen kao asistent na KBF-u u Đakovu pri Katedri Svetoga Pisma Novoga Zavjeta.

 

 

U Đakovu, 9. prosinca 2010.g.                                                              Ivica Čatić