Izrada sunčanog sata

Izrada sunčanog sata

Ljudi su od davnina izrađivali različite satove (ure) kako bi mjerili vrijeme: pješčane, vodene, sunčane. Srećom, i danas možemo naći sunčane satove koji ukrašavaju parkove, trgove i pročelja starih zgrada. Prvi sunčani sat najvjerojatnije su izradili stari Egipćani u 15. stoljeću prije Krista. Postoji nekoliko vrsta sunčanih satova : horizontalni, vertikalni, ekvatorijalni i polarni. Na radionici će biti prikazana izrada horizontalnog sunčanog sata. Predviđen je grupni rad učenika gdje će svaka grupa izraditi svoj sunčani sat.

 

Životopis:

 

Doc. dr. sc. Denis Stanić

 

Rođen je 1972. godine u Osijeku. Diplomirao je 1999. godine na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu; smjer diplomirani inženjer fizike. Na istom fakultetu upisuje 2000. godine poslijediplomski studij iz fizike čvrstog stanja, a iste se godine i zapošljava kao znanstveni novak na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Od 2005. godine zaposlen je na Odjelu za fiziku u Osijeku. Doktorirao je u ožujku 2009. godine, a prosincu 2010. godine izabran je za docenta na Odjelu za fiziku. U znanstvenom radu bavi se eksperimentalnom fizikom čvrstog stanja (transportna svojstva kompleksnih metalnih slitina) te eksperimentalnim istraživanjima prirodne radioaktivnosti (plin radon). Suautor je desetak znanstvenih radova objavljenih u časopisima citiranima u bazi Current Contents od kojih je nekolicina predstavljena na međunarodnih znanstvenih konferencijama sa usmenim i posterskim izlaganjima.