Svjetlost u jeziku

Svjetlost u jeziku

 

Zašto "zamračiš" kada te profesorica otvori u imeniku? Zašto ti se "smrkne" pred očima kada vidiš djevojku ili dečka s nekim drugim, a onda "zablistaš" kada on(a) pogleda tebe?

Radionica bi trebala "rasvijetliti" razloge zašto govorimo kako govorimo i koja je motivacija za nastanak i uporabu određenih riječi i izraza koje se odnose na svjetlost.

Temeljila bi se na nekoliko aktivnosti:

  1. Grupiranje različitih leksema/idioma koji se odnose na svjetlost ili njezino odsustvo u hrvatskom i engleskom jeziku.
  2. Nalaženje konceptualne pozadine za nastale podskupine izraza, tzv. konceptualne metafore dobro je svjetlost te provjera njezine univerzalnosti u ostalim svjetskim jezicima.
  3. Stvaranje novih jezičnih izraza na temelju uspostavljene konceptualne metafore.

 

 

Životopis:

 

Tanja Gradečak Erdeljić, Filozofski fakultet Osijek

Rođena je 1973. u Vukovaru, a 1998. godine stekla je zvanje profesora engleskog i njemačkog jezika i književnosti na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera  u Osijeku. Iste godine upisuje i poslijediplomski studij Lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 2000. godine primljena je za znanstvenu novakinju na Filozofskom fakultetu u Osijeku, na Odsjeku za engleski jezik i književnost. 2009. godine doktorirala je na temi iz kognitivne lingvistike. 2010. izabrana je u zvanje docenta. Predaje više kolegija:  Morfosintaksa i semantika glagolskog izraza, Uvod u lingvistiku za angliste, Sintaksa složne rečenice, Pragmatika i Povijest engleskog jezika. Autorica je ili suautorica više od 20 znanstvenih radova, a sudjelovala je na mnogobrojnim međunarodnim i domaćim stručnim skupovima. 2001. kao gost-istraživač u programu COBUILD boravi na sveučilištu u Birminghamu, UK. Radi i kao tehnička urednica časopisa Jezikoslovlje u izdanju Filozofskog fakulteta u Osijeku.