Let's trip the light fantastic

Let's trip the light fantastic

 

Na ovoj će se radionici na interaktivan način istražiti značenja imenice, glagola i pridjeva 'light' u engleskom jeziku, a potom izraditi mreže kolokacija i frazema koji sadrže ove lekseme, te potom kroz niz praktičnih zadataka utvrditi njihove hrvatske prijevodne ekvivalente.

 

 

Životopis:

 

Marija Omazić, Filozofski fakultet Osijek

 

Doktorirala je 2003. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Osijeku na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Voditeljica je diplomskog studija prevođenja i prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Istraživač je na znanstvenom projektu MZOŠ-a Kognitivno lingvistički pristup polisemiji u hrvatskome i drugim jezicima. Predaje kolegije Korpusna lingvistika za prevoditelje, Osnove simultanog prevođenja, Osnove konsekutivnog prevođenja i Uvod u frazeologiju engleskog jezika. Usavršavala se na sveučilištima u Njemačkoj, Velikoj Britaniji i SAD-u (Universität Augsburg, University of the West of England, Western Michigan University i Northern Arizona University). Sudjelovala je na više od 30 znanstvenih skupova, objavila više od 30 izvornih znanstvenih radova, jednu knjigu u suautorstvu, te bila urednica pet knjiga i zbornika radova. Član je uredništva časopisa Jezikoslovlje. Bavi se istraživanjima iz područja frazeologije, korpusne lingvistike, kognitivne lingvistike i znanosti o prevođenju.