Proizvodnja električne energije iz svjetlosti

Elektrotehnički fakultet Osijek

Naziv radionice:

Proizvodnja električne energije iz svjetlosti

Voditelji:

Prof.dr.sc. Damir Šljivac, dipl.ing.

Danijel Topić, dipl.ing.

Ostali sudionici:

Mario Havranek

Tomislav Strinić

Kratki opis radionice

Radionica će se sastojati od uvodnog predavanja o proizvodnji električne energije iz energije svjetlosti, odnosno o fotonaponskoj pretvorbi. Objasniti će se osnovni princip fotonaponske pretvorbe. U daljnjem tijeku radionici vršiti će se pokusi proizvodnje električne energije iz sunčeve svjetlosti pomoću fotonaponskih modula.

Životopisi voditelja:

Prof.dr.sc. Damir Šljivac, dipl.ing.

 

Prof.dr.sc. Damir Šljivac, rođen je 04. veljače 1974. godine u Osijeku. Diplomirao je 1997. na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Magistrirao je 2000. a doktorirao 2005. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

 

Od 1997. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku kao znanstveni novak na projektima Ministarstva znanosti i tehnologije, od 2006. u suradničko zvanje viši asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Od siječnja 2006. godine do travnja 2010. godine zaposlen je i kao docent na Katedri za elektrane i energetske procese Zavoda za elektroenergetiku, čiji je od tada i predsjednik. 14. veljače 2006. godine izabran je i za prodekana za nastavu Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, dužnost koju obavlja do danas. Od 20. travnja 2010. godine izabran je i u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor.

 

Aktivno sudjeluje u radu HRO CIGRE, član je uređivačkog odbora časopisa „Elektroenergetika“, IEEE Power Engineering Society, IEEE Reliability Society, te IEEE Hrvatska sekcija, HRO  CIRED te član izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za energetiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

 

Dobitnik je rektorove nagrade, nagrade Hrvatskog energetskog društva “Hrvoje Požar” priznanja Elektrotehničkog fakulteta za najboljeg mladog znanstvenika te srebrne plakete i medalje „Josip Lončar“ Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu za osobito istaknutu doktorsku disertaciju. Područje znanstvenog istraživanja: pouzdanost elektroenergetskog sustava, tržište električne energije, vjerojatnosna troškovna analiza, obnovljivi izvori energije. Objavio je preko četrdeset članaka u znanstvenim i stručnim časopisima i na međunarodnim i domaćim skupovima.

Danijel Topić, dipl.ing.

Danijel Topić rođen je 22. srpnja 1985. Godine u Orahovici, općina Žepče, BiH. Osnovnu i srednju školu završio je u Žepču. Godine 2004. upisuje dodiplomski sveučilišni studij elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. U listopadu 2008. završio je studij te stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. U prosincu 2008. zaposlio se kao asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku gdje radi danas te upisao poslijediplomski doktorski studij. Asistent je na kolegijima koji se bave proizvodnjom električne energije: Elektrane, Elektrane i EES, Obnovljivi izvori energije te Osnove energetike i ekologije.