Srijeda, 13. travnja 2011.

00.00-24.00

HA

Izložba

Fotografije i dječji iskazi s maškara Dječjega vrtića Cvrčak na temu Svjetlost

08.00-14.00

Izložba

Dorian Božičević, Naše nebo – udruga za zaštitu noćnoga neba: Svjetlosno onečišćenje

08.00-12.30
17.30-20.00

GK

Izložba

Dorian Božičević, Hrvatski astronomski savez: Vidljiva svjetlost

10.00-13.00

LM

Izložba

Fotoklub Lošinj: Camera obscura i svjetlost u fotografiji

10.00-13.00

LM

Izložba

Dorian Božičević i učenici astronomske sekcije Astronomskoga društva Leo Brenner: Jurij Gagarin – 50. obljetnica prvoga čovjekova leta u svemir

Mjesta događanja

LM  Lošinjski muzej – Palača Fritzy, Mali Lošinj
GK  Gradska knjižnica i čitaonica, Mali Lošinj
  Osnovna škola Maria Martinolića, Mali Lošinj
HA  Hotel Apoksiomen, Mali Lošinj

Publika

S0 – predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
S1 – 5. i 6. razred osnovne škole
S2 – 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
S3 – 2., 3. i 4. razred srednje škole
PP – djeca s posebnim potrebama