Web Linkovi Posjeta
  Link   Udruga Zlatni rez
Organizator
1052
  Link   Filozofski fakultet u Rijeci
Organizator
1037
  Link   Sveučilište u Rijeci
Organizator
928
  Link   Društvo matematičara i fizičara Rijeka
Suorganizator
1011
  Link   Prirodoslovni muzej u Rijeci
Suorganizator
1059
  Link   Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas
Suorganizator
968
  Link   Sveučilišna knjižnica Rijeka
Suorganizator
1006
  Link   Agencija za odgoj i obrazovanje ( Podružnica Rijeka)
Suorganizator
1246
  Link   Akademsko astronomsko društvo Rijeka
Suorganizator
1413
  Link   Grad Rijeka
Pokrovitelj
1235
  Link   Primorsko-goranska županija
Pokrovitelj
1421
  Link   HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d
Festival pomogli
935
  Link   B1 plakati d.o.o
Festival pomogli
1137
  Link   Zaklada Sveučilišta u Rijeci
Festival pomogli
922
  Link   Isea
Festival pomogli
1143
  Link   Svid Radio
Medijski pokrovitelj
947
  Link   Novi list
Medijski pokrovitelj
1185
  Link   Radio Rijeka
Medijski pokrovitelj
1226
  Link   Primorski radio
Medijski pokrovitelj
1946
  Link   Kanal Ri
Medijski pokrovitelj
2291