Web Linkovi Posjeta
  Link   Udruga Zlatni rez
Organizator
1030
  Link   Filozofski fakultet u Rijeci
Organizator
1020
  Link   Sveučilište u Rijeci
Organizator
905
  Link   Društvo matematičara i fizičara Rijeka
Suorganizator
992
  Link   Prirodoslovni muzej u Rijeci
Suorganizator
1044
  Link   Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas
Suorganizator
957
  Link   Sveučilišna knjižnica Rijeka
Suorganizator
997
  Link   Agencija za odgoj i obrazovanje ( Podružnica Rijeka)
Suorganizator
1232
  Link   Akademsko astronomsko društvo Rijeka
Suorganizator
1398
  Link   Grad Rijeka
Pokrovitelj
1210
  Link   Primorsko-goranska županija
Pokrovitelj
1410
  Link   HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d
Festival pomogli
921
  Link   B1 plakati d.o.o
Festival pomogli
1114
  Link   Zaklada Sveučilišta u Rijeci
Festival pomogli
909
  Link   Isea
Festival pomogli
1132
  Link   Svid Radio
Medijski pokrovitelj
927
  Link   Novi list
Medijski pokrovitelj
1172
  Link   Radio Rijeka
Medijski pokrovitelj
1206
  Link   Primorski radio
Medijski pokrovitelj
1906
  Link   Kanal Ri
Medijski pokrovitelj
2251