REKTORAT Trg Sv. Trojstva 3 OMat, OFiz, OBiol Odjel za matematiku, Odjel za fiziku, Odjel za biologiju, Trg Ljudevita Gaja bb OKem Tvrđa, Franje Kuhača 20, Osijek MF J. Huttlera 4, Osijek EFOS Ekonomski fakultet, Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek GF Građevinski fakultet, Crkvena 21, Osijek PTFOS Tvrđa, Franje Kuhača 18, Osijek OŠ F. Krežme Školska 3, Osijek OŠ Svete Ane Svete Ane 2, Osijek OŠ Mladost Sjenjak 7, Osijek OŠ Vijenac Vijenac Ivana Meštrovića 36, Osijek OŠ Antuna Mihanovića Gundulićeva 5a, Osijek VODOVOD Poljski put 1, Osijek ETF Elektrotehnički fakultet Osijek, Kneza Trpimira 2, Osijek Old Bridge Pub Tvrđa, Osijek IKG Isusovačka klasična gimnazija, Trg Vatroslava Lisinskog, Osijek GK Vukovar Gradska knjižnica Vukovar, Trg Republike Hrvatske 1, Vukovar Dvorac Eltz Gradski muzej Vukovar, Dvorac ELTZ, Županijska 2, Vukovar Barutana, Bastion, Gradski bazeni Osijek